Kohtunik: Govt. küsis Googleilt liiga palju andmeid soolise võrdõiguslikkuse küsimuses

The Secrets Donald Trump Doesn't Want You to Know About: Business, Finance, Marketing (Juuni 2019).

Anonim

Haldusõiguse kohtunik on otsustanud, et tööandjaosakonna ametnikud, kes uurivad soolise palga eelarvamusi, palusid Google'il andmeid nii, et need oleksid liiga laiaulatuslikud ja takistaksid töötaja privaatsust.

Google peab endiselt andma 8000 töötajaga andmeid, sealhulgas kontaktteavet - mitte ainult andmeid, mis olid algselt soovitud rohkem kui 25 000 töötajale.

Küsimus on selles, kas Google maksab naistele vähem kui meestel. Tööpartei ütles aprillis, et leidis süsteemsete hüvitiste ebavõrdsust. Kuid Google keeldus süüdistustest, öeldes, et ta teostab ranget analüüsi, et tagada oma tasustamistavade sooline pimedus.

Reedel välja antud otsus on esialgne. Tööandja võib esitada vastuväited enne selle lõplikku jõustumist. Mõlemal juhul ei otsustata veel, kas Google diskrimineerib.

menu
menu